Specialist in Strafzaken

Bel Nu : 06 - 46 16 11 03

Advocatenkantoor Neijndorff

Jarenlange ervaring en bewust gekozen voor verdere specialisatie in het strafrecht: kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van de cliënt. Zowel ondernemingen, publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke instellingen als particulieren kunnen rekenen op een ruime ervaring.


A

DVOCATENKANTOOR NEIJNDORFF
Er wordt gewerkt in uw belang met deskundigheid, eerlijkheid, openheid en betrouwbaarheid (waarbij ook de wetenschap niet uit het oog verloren wordt) om uw zaak op een goede, kwalitatief verantwoorde wijze te kunnen behartigen. Uitsluitend ‘uw’ belang staat bij Advocatenkantoor Neijndorff voorop.

S

TRAFRECHT
In het strafrecht gaat het om het bestraffen van wederrechtelijk gedrag en het handhaven van normen in geval van een overtreding. In het strafrecht gaat om het opleggen van een sanctie, of te wel een straf.

S

TRAFPROCESRECHT
Door de opsporingsdiensten aangedragen bewijs dient vakkundig te worden beoordeeld en specialistische bijstand tijdens het onderzoek ter terechtzitting is van groot belang. Daarnaast heeft de verdachte nog de mogelijkheid om rechtsmiddelen in te zetten.

 


Strafrecht

Particulieren & Bedrijven

Strafprocesrecht

Particulieren & Bedrijven